Śpiew jest moją największą pasją. Jestem chórzystką, chociaż nie obce było mi również śpiewanie w zespole rockowym Szepty i Krzyki.

Dawanie koncertów jest moim nałogiem. Nie wyobrażam sobie bez tego życia. Każdy występ sprawia mi radość i daje mnóstwo energii, niezależnie od tego, czy jest to koncert dla wielotysięcznej publiczności, czy kameralny.

Na swoim koncie mam występy m. innymi w Filharmonii Warszawskiej, na scenie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, stołecznego teatru Stara Prochownia czy na Zamku Królewskim w  Warszawie. Śpiewałam w Camerata Varsovia, w Chórze Warszawskim, w Warszawskim Chórze Międzyuczelnianym i w zespole wokalnym Ars Chori. Brałam także udział w w wielu projektach wokalnych. Występowałam m.innymi z zespołem Trebunie Tutki, orkiestrami Sinfonia Varsovia, Sinfonia Viva, Filatura di Musica, Trio Con Passione, ze znaną śpiewaczką Justyną Reczeniedi, czy aktorem Jerzym Zelnikiem.

Wykonuję zarówno wielkie dzieła, jak i muzykę rozrywkową, czy unikatowe utwory stworzone specjalnie dla mojego zespołu. Poniżej chciałabym zaprezentować wybrane filmy z występów zespołu, w którym śpiewam. Życzę przyjemnego odbioru!