Modele – Szymon, Marta Marthamelie Urbaniak, Filip  Ginalski
Inicjatywa artystyczna – PRF i Stowarzyszenie Historyczne Insurekcyja 1704-1863