okno

Nie oglądaj życia pop­rzez zasłonięte ok­no na świat.