Kolejne fotografie z terenów klasztoru prawosławnego na Świętej Górze w Grabarce. Więcej informacji na temat tego miejsca można znaleźć tu: http://www.dolinabugu.siedleckie.pl/grabarka.htm

Grabarka

 

Strona nie zawiera treści religijnych. Przedstawione na fotografiach miejsca kultu mają na celu ukazanie elementów kultury regionu Podlasia.