Plażowy autoportret

Gdzie na tym zdjęciu widać fotografa? 😉

Grafficiarze wykonali wzór na ścianie, zaś cień na podłodze…