bug

Rzeka namalowała obrazy

Jesień w Mierzwicach Starych.Nad rzeką unosi się mgła.

Zimą Bug przybrał. Okolice Serpelic.